lu.se

Person

Forskning

Publikationer

Böcker (2 st)
Redaktörskap (1 st)
Artiklar (5 st)
Bokkapitel (2 st)
Konferensbidrag (31 st)
Rapporter (5 st)
Övrigt (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Anders Sonesson

Universitetslektor, biträdande prefekt
Högskolepedagogisk utveckling, AHU
Institutionen för utbildningsvetenskap

Kontaktinformation

E-post anders.sonessonahu.luse

Telefon 046–222 19 95

Besöksadress Sölvegatan 16, MNO-huset, Lund

Postadress Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 11