lu.se

Person

Forskning

Publikationer

Böcker (2 st)
Redaktörskap (1 st)
Artiklar (5 st)
Bokkapitel (3 st)
Recensioner (8 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (2 st)
Tidningsartiklar (6 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Ane Lynge-Jorlén

Gästforskare
Avdelningen för modevetenskap
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post ane.lynge-jorlenkultur.luse

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30