lu.se

Person

Mitt intresse för de klassiska språken, historia och religion förde mig redan under gymnasietiden och grundutbildningen in på ämnen som hörde antiken och medeltiden till.

I min forskning har jag i första hand intresserat mig för nordisk och dansk medeltidshistoria, även om historiografi under början av 1900-talet, studiet av hur man skriver historia, på senare tid mer och mer tilldragit sig mitt intresse.

De senaste åren har jag i huvudsak ägnat mig åt undervisning och administration på grundutbildningen i teologi och religionsvetenskap vid Lunds universitet, Linköpings universitet, Newmaninstitutet och Göteborgs universitet. Under många år var jag kårfackligt aktiv i Lund (Humanistisk-teologiska doktorandrådet, Lunds Doktorandkår). Jag var ordförande i Lunds Doktorandkår 2008–10.

Jag försvarade min doktorsavhandling i juni 2016.

Under hösten planerar jag att skriva en projektansökan som rör historiografi och konfessionalitet i nordisk medeltidsforskning kring sekelskiftet

Forskning

Publikationer

Böcker (2 st)
Redaktörskap (3 st)
Artiklar (2 st)
Bokkapitel (7 st)

Övriga uppdrag och meriter

UNDERVISNING

Universitetsadjunkt/Timlärare, Centrum för teologi och religionsvetenskap, ht 2004–ht 2014
Universitetsadjunkt, Linköpings universitet, ht 2010–2012
Timlärare, Newmaninstitutet, Uppsala, ht 2009–2012
Vik. Universitetslektor, Linköpings universitet, ht 2007–vt 2009, ht 2016
Universitetsadjunkt/Timlärare, Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet, vt 2016

ADMINISTRATIVA TJÄNSTER

Kursutvärderingskoordinator, Centrum för teologi och religionsvetenskap, vt 2012–ht 2014
Projektassistent, MOPAI, Centrum för teologi och religionsvetenskap, ht 2015

FÖRTROENDEUPPDRAG

Ordförande i Lunds Doktorandkår (LDK) 2008–2010
Ordförande i Humanistisk-Teologiska Doktorandrådet (HTDR) 2003–2004
Suppleant i SULF:s styrelse 2013–2015
Ledamot i Stiftshistoriska Sällskapet i Lunds Stift 2009– (Suppl. 2009–2014; Vice ordf. 2014–2015; Ordf. 2016–)

Anna Minara Ciardi

Tidigare medarbetare vid Centrum för teologi och religionsvetenskap.

Anna Minara Ciardi kan inte längre nås via institutionen/enheten.