lu.se

Person

Jag är disputerad historiker och arbetar dessutom som studievägledare vid Historiska institutionen.

Jag fastnar ofta för de isländska sagorna i mitt arbete, gärna i kombination med det nästan lika spännande temat historieämnets utveckling och förändringar. Dessutom gillar jag nätverksteorier, och forskar då om släktskapets betydelse i medeltiden.

Förutom forskningen undervisar jag, bl.a. på Swedish History in a Nordic Perspective. Jag har kursansvar för våra nätbaserade historiekurser. Dessutom har jag varit examinator och handledare på kandidatuppsatser, och haft temakurser om stormaktstiden och i genushistoria. Jag var länge lärare i Scandinavian Culture på Institutionen för kulturvetenskaper.

Som studievägledaren vägleder jag studenter i historia, alltifrån grundutbildning till forskarutbildning, och jag informerar om antagning och examen liksom utbytesstudier och arbetsmarknad. Jag är kontaktperson för studenter med behov av särskilt stöd och handledare för institutionens mentorer.

Forskning

Om forskningen

Den gemensamma nämnaren i min forskning är historieskrivning och historiekultur; hur föreställningar om det förflutna legitimeras och av vem, vilka värden som anses viktiga och hur dessa värden förändras.

Ett exempel är forskningsnätverket "Negotiating the Past", som leddes från Oslo universitet. Där arbetade vi med förståelse av dåtiden genom att använda begreppet förhandling. På så sätt blir historien ett eget kulturhistoriskt fält i studiet av kollektivt minne, minneskultur och historiebruk. Projektet avslutades 2010 med publikationen Negotiating Pasts in the Nordic Countries. Interdisciplinary Studies in History and Memory Memory (eds. Anne Eriksen & Jón Viðar Sigurðsson, Nordic Academic Press, 2010).

Relationen mellan biologi och kultur var central i det stora British Academy Centenary Research Project "Lucy to Language: The Archaeology of the Social Brain", där övriga forskare främst tillhör naturvetenskaperna. Hösten 2006 tillbringade jag vid School of Biological Sciences i Liverpool. Professor R.I.M. Dunbar, nu professor i evolutionär antropologi vid University of Oxford, bjöd in mig för att studera isländska sagor med utgångspunkt i teorier om släktskapsselektion. En delpublikation gavs ut av Oxford University Press under 2010: Social Brain, Distributed Mind (eds. R.I.M Dunbar, C. Gamble and J. Gowlett). Projektet fortsätter att producera analyser, under hösten 2016 publiceras artikeln "Family Counts: Deciding When to Murder Among the Icelandic Vikings" i Evolution and Human Behavior, skriven av M. Palmstierna, A. Frangou, A. Wallette & R.I.M. Dunbar.

 

Publikationer

Böcker (1 st)
Redaktörskap (3 st)
Artiklar (3 st)
Bokkapitel (14 st)
Konferensbidrag (1 st)
Recensioner (15 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Anna Wallette

Studievägledare, forskare
Historia
Historiska institutionen

Webbadministratör
Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post anna.wallettehist.luse

Telefon 046–222 79 62

Rum LUX A309

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30