lu.se

Annika Rehnö

Personaladministratör
Kansli HT

Katalogadministratör
Humanistiska och teologiska fakulteterna

Kontaktinformation

E-post annika.rehnokansliht.luse

Telefon 046–222 34 70

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30