lu.se

Person

Forskning

Publikationer

Böcker (2 st)
Redaktörskap (2 st)
Artiklar (3 st)
Bokkapitel (8 st)
Tidningsartiklar (7 st)
Handledning vid Lunds universitet (2 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Bengt Holmberg

Professor emeritus
Bibelvetenskap
Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post bengt.holmbergctr.luse

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30