lu.se

Person

Jag är sedan 2009 chef för IT-enheten, men började på LU som forskningsingenjör på Institutionen för lingvistik. På den tiden deltog jag aktivt i flera forskningsprojekt inom fonetik och maskinöversättning och undervisade även i datalingvistik.

Numera arbetar jag mer indirekt med stöd till forskningen och utbildningen genom de verksamhetsnära IT-projekt som IT-enheten deltar i. Min roll är oftast att - i dialog med användarna - planera och leda dessa projekt, samtidigt som jag har ett övergripande ansvar för den dagliga IT-driften vid de Humanistiska och Teologiska fakulteterna.

Jag arbetar också i LU-övergripande sammanhang, t ex Samordnat IT-stöd, TimeEdit och Forskningsinformationssystem (LUCRIS). Jag sitter för HT:s räkning i gruppen för samordning av IT-verksamheten, SamIT-gruppen, som inrättades 2011 och i motsvarande grupp för webbsamordning som inrättades 2012, SamWebb.

Forskning

Publikationer

Bokkapitel (1 st)
Konferensbidrag (5 st)
Working papers (4 st)

Övriga uppdrag och meriter

Representant för HT i SamIT- och SamWebb-gruppen (se ovan).

Representant för HT i SA-gruppen (LU-gemensam studieadministrativ grupp, ledd av sektionschef Tarmo Haavisto på sektion Student och utbildning).

Processledare för schemaläggningsprocessen på HT.

Ledamot i styrgruppen för SLS-projektet (Schemaläggning och lokalbokning, LU-gemensamt projekt), ledd av Åsa Bergenudd på LU Byggnad.

Ledamot i förvaltningsgruppen för SRS (Schemaläggning och resursbokning),ledd av Johannes Malmquist på LU Byggnad.

Birgitta Lastow

IT-chef, katalogadministratör
IT-enheten, HT

Kontaktinformation

E-post birgitta.lastowht.luse

Telefon 046–222 32 25

Mobil 046–222 32 25

Rum SOL:B109

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Besökstider

Träffas säkrast må-ons, fre