lu.se

Person

Forskning

Publikationer

Böcker (4 st)
Redaktörskap (1 st)
Artiklar (7 st)
Bokkapitel (7 st)
Konferensbidrag (1 st)
Recensioner (8 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (9 st)
Tidningsartiklar (1 st)

Bodil Persson

Tidigare medarbetare vid Historiska institutionen.

Bodil Persson kan inte längre nås via institutionen/enheten.