lu.se

Person

Forskning

Publikationer

Böcker (4 st)
Redaktörskap (1 st)
Artiklar (7 st)
Bokkapitel (7 st)
Konferensbidrag (1 st)
Recensioner (8 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (9 st)
Tidningsartiklar (1 st)

Bodil Persson

Forskare
Historia
Historiska institutionen

Kontaktinformation

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30