lu.se

Person

Forskning

Publikationer

Böcker (2 st)
Redaktörskap (3 st)
Bokkapitel (1 st)
Konferensbidrag (1 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)
Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Carl-Gustaf Andrén

Professor emeritus
Kyrko- och missionsstudier
Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post carl-gustaf.andrenctr.luse

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30