lu.se

Person

Cathrine Felix

Lärare
Mänskliga rättigheter
Historiska institutionen

Universitetslektor
Praktisk filosofi
Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post cathrine.felixmrs.luse

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30