lu.se

Person

Docent, lektor i idé och lärdomshistoria
Jag disputerade 2003 på en avhandling om äktenskapslagstiftning i medeltida kanonisk rätt, ”Och de skall vara ett hjärta” : Konsensusdoktrinen i medeltida kanonisk rätt (2003). Avhandlingen tilldelades Johan Nordströms och Sten Lindroths pris för årets bästa avhandling i Idé och lärdomshistoria 2004. För närvarande studerar jag särskilda aspekter av konsensusdoktrinens tillämpning och de konflikter den kunde ge upphov till, både i förhållande till det sekulära samhället och i förhållande till kyrkans institutionella intressen. Det gäller exempelvis tillämpning av avsvärjning sub pena nubendi samt tolkning och tillämpning av principen om hot och tvång som upphävande äktenskapshinder (se nedan under projekt).
Jag undervisar i första hand i medeltida och tidigmodern idéhistoria. Jag är kursansvarig för en delkurs på grundnivå och handleder uppsatser på fortsättningskursen. Sedan ht 09 är jag även handledare för en doktorand på forskarutbildninge

Forskning

Publikationer

Böcker (2 st)
Redaktörskap (1 st)
Artiklar (8 st)
Bokkapitel (7 st)
Konferensbidrag (7 st)
Recensioner (1 st)
Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Charlotte Christensen-Nugues

Universitetslektor, docent
Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post charlotte.christensen-nugueskultur.luse

Telefon 046–222 09 63

Rum
LUX:C349 (universitetslektor)
C349 (docent)

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30