lu.se

Person

Christopher Collstedt specializes in early modern history, particularly genealogies and discourses concerning crime, violence and human vulnerability in relation to perceptions of gender and masculinity. His dissertation (2007) examines the judicial discourse involving crimes of duelling during the first half of the 18th century. In a research project funded by Riksbankens Jubileumsfond (book completed in 2012) Collstedt explores the descents of present day views on military violence against civilians from a genealogical perspective. In his current research Collstedt is dealing with two important aspects of the history of violence and human vulnerability. In a project funded by Brottsofferfonden he is studying victimization discourses in law and legal practices in Sweden c.a. 1500 to the present. The other topic is the emergence and establishment of a modern bio-political discourse on violence within the field of legal medicine and psychiatry in Sweden c.a 1850 to 1930.

Forskning

Publikationer

Böcker (3 st)
Artiklar (4 st)
Bokkapitel (8 st)
Rapporter (1 st)
Recensioner (3 st)
Övrigt (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Övriga uppdrag och meriter

Medverkan i forskningsprojekt och nätverk:
• Våldets kulturhistoria (under ledning av historikerna Eva Österberg och Marie Lindstedt Cronberg, Lunds universitet).
• Kön, heders- och äreföreställningar i de nordiska länderna från tidigmedeltid till nutid – i relation till dagens hedersmord (under ledning av den norske historikern Erling Sandmo, Oslo universitet)
• Livshållningar: idéer, dygder och värden i förmodern och tidigmodern tid (under ledning av historikern Marie Lindstedt Cronberg och religionsfilosofen Catharina Stenqvist, Lunds universitet).
• Nätverket för studier av förmodern politisk kultur (nätverk finansierat av Riksbankens Jubileumsfond, under ledning av bland andra Mats Hallenberg och Leif Runefelt, Stockholms universitet)
• Människan och hennes kosmos. Kognition, affekt och existens i förmodern tid (planerat projekt under ledning av Catharina Stenquist och David Dunér, Lunds universitet)
• Rights Discourses in Early Modern Europe. Property, Power, Violence, and the Colonial Subject (projekt tillsammans med Lena Halldenius, Lunds universitet)

Christopher Collstedt

Universitetslektor
Mänskliga rättigheter
Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post christopher.collstedtmrs.luse

Postadress

Tjänstledig

Kan för närvarande ej nås via arbetsplatsen.