lu.se

Person

Jag är universitetslektor i Mänskliga rättigheter vid Lunds universitet. Jag har min bakgrund i ämnet etik och skrev min doktorsavhandling om global etik. Jag undervisar främst om mänskliga rättigheter i förhållande till etik och religion.

Vid sidan om grundexamen i teologi och religionsvetenskap har jag också en Politices magister (PM) med inriktning mot statsvetenskap. Jag har också gått på lärarhögskolan och är gymnasielärare i samhällskunskap och religionskunskap.

Vid sidan om mänskliga rättigheter har jag utvecklat och undervisat på bland annat följande kurser: Politik och religion, Politisk teologi, Global etik och Terror in the name of God. Under åren 2003-2009 var jag studierektor för utbildningarna i Mänskliga rättigheter.

Forskning

Publikationer

Böcker (2 st)
Redaktörskap (3 st)
Artiklar (3 st)
Bokkapitel (8 st)
Konferensbidrag (8 st)
Rapporter (2 st)
Tidningsartiklar (9 st)
Övrigt (3 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Dan-Erik Andersson

Gästforskare
Mänskliga rättigheter
Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post dan-erik.anderssoncme.luse

Rum LUX:A214

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30