lu.se

Person

född 1977, teol. dr. och docent i Nya testamentets exegetik.

Med en bakgrund i ämnena antikens kultur och samhällsliv och klassisk grekiska har jag ett särskilt intresse för hur nytestamentliga texter fungerade i antikens grekisk-romerska miljö. I mitt avhandling undersökte jag hur texter framfördes muntligt i antiken och vad det har för implikationer för det muntliga framförandet av nytestamentliga texter, framför allt av Johannesevangeliet.

Min forskning är inriktad på fyra huvudområden: tidigkristen läsarkultur (reading culture), hymner i Nya testamentet, litterär stil i antiken, samt bibelöversättning.

Forskning

Om forskningen

Jag fokuserar på uppläsningen (eller: framförandet) av nytestamentliga texter under de första två århundradena e.Kr., samt på frågor om stil och stilistisk analys av tidigkristna texter.

Publikationer

Böcker (3 st)
Artiklar (6 st)
Bokkapitel (4 st)
Encyklopediartiklar (6 st)
Konferensbidrag (7 st)
Recensioner (2 st)
Tidningsartiklar (2 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Dan Nässelqvist

Docent
Bibelvetenskap
Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post dan.nasselqvistctr.luse

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Länkar