lu.se

Person

På senare år har min forskning i huvudsak fallit inom området normativ etik, och då inte minst problem gällande förtjänst, rättigheter och jämlikhet. Dessa var i fokus för projektet "Om moralisk förtjänst" finansierat av Vetenskapsrådet, som avslutades 2009. Sedan dess har jag arbetat inom ett par projekt rörande frågor om rättigheter i samband med straff: vad händer med våra rättigheter när vi begår brott? Och vilka rättigheter har vi som offer för brott? I synnerhet: har vi en rättighet att de som förgrep sig på oss straffas? Detta arbete har lett fram till ett större projekt om rättigheters natur, även det finansierat av Vetenskapsrådet som beräknas pågå t.o.m. 2015.

Forskning

Publikationer

Artiklar (18 st)
Bokkapitel (3 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Ansvarig för kandidatprogrammet i Praktisk filosofi, politik och ekonomi (PPE)

David Alm

Docent
Praktisk filosofi
Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post david.almfil.luse

Telefon 046–222 09 28

Rum LUX:B513

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30