lu.se

Person

Forskning

Om forskningen

Som doktorand har mitt huvudfokus varit på Psaltaren, och frågor som relaterar till dess tillkomsthistoria. Aspekter som materiell kultur och skrivarkultur, sammantaget med teoretiska ramverk såsom antologi och paratextualitet har varit relevanta i mitt utforskande av vad det innebär att kalla samlingen för en "bok", och hur dess formering kan rekonstrueras. Därmed relaterar min forskning också till komplexa frågor om kanon och kanonisering, samt "skrift" och auktoritet. Vilken roll spelade David i allt detta? Varför samlades och kanoniserades just dessa psalmer, och inte andra? Och hur påverkar detta hur vi läser Psaltaren? Dessa, och andra, frågor söker jag besvara i min avhandling.

Publikationer

Böcker (2 st)
Redaktörskap (1 st)
Artiklar (1 st)
Bokkapitel (2 st)
Encyklopediartiklar (1 st)
Konferensbidrag (12 st)
Recensioner (4 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (3 st)
Tidningsartiklar (6 st)

David Willgren

Forskare
Bibelvetenskap
Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post david.willgrenctr.luse

Mobil 070–497 92 00

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30