lu.se

Person

Forskning

Publikationer

Böcker (57 st)
Redaktörskap (6 st)
Artiklar (34 st)
Bokkapitel (114 st)
Förord (6 st)
Recensioner (354 st)
Tidningsartiklar (302 st)
Övrigt (2 st)
Handledning vid Lunds universitet (3 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Dick Harrison

Professor
Historia
Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post dick.harrisonhist.luse

Telefon 046–222 79 53

Rum LUX:A321

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30