lu.se

Person

Forskning

Publikationer

Böcker (58 st)
Redaktörskap (6 st)
Artiklar (34 st)
Bokkapitel (115 st)
Förord (6 st)
Recensioner (359 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (168 st)
Tidningsartiklar (168 st)
Övrigt (2 st)
Handledning vid Lunds universitet (3 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Dick Harrison

Professor
Historia
Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post dick.harrisonhist.luse

Telefon 046–222 79 53

Rum LUX:A321

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30