lu.se

Person

Doktor i praktisk filosofi sedan 2013, då jag disputerade på avhandlingen The Construction of a Sustainable Development in Times of Climate Change.

Min forskning handlar i huvudsak om den normativa dimensionen av klimatförändringarna, d.v.s. om en rättvis fördelning av ansvar för att hantera klimatförändringarnas negativa effekter. Relaterat till klimatetik är mitt intresse för rättvisefrågor mellan generationer, s.k. intergenerationell rättvisa. Därutöver har jag ett generellt intresse för politisk filosofi och moralfilosofi, vilket jag underhåller genom att arbeta med John Rawls teorier och metoder. Har även forskat och undervisat i mänskliga rättigheter.

Sedan juni 2015 jobbar jag med ett postdoc-projekt (finansierat av Vetenskapsrådet) om hur klimatetik kan göras relevant för klimatpolitik. Har min anställning på Lunds universitet, men kommer vara lokaliserad vid London School of Economics 2015-2017.

Forskning

Om forskningen

Doktor i praktisk filosofi. Min forskning handlar i huvudsak om den normativa dimensionen av klimatförändringarna, närmare bestämt om en rättvis fördelning av kostnaderna och fördelarna av att hantera klimatförändringarna. Ett relaterat forskningsintresse är rättvisefrågor mellan generationer, s.k. intergenerationell rättvisa. Därutöver har jag ett generellt intresse för politisk filosofi och moralfilosofi, i synnerhet dess metodologiska grund och John Rawls teorier och metoder. Har även forskat och undervisat i mänskliga rättigheter.

Sedan juni 2015 jobbar jag med ett postdoc-projekt (finansierat av Vetenskapsrådet) om relationen mellan klimatetik och klimatpolitik.

Publikationer

Böcker (1 st)
Artiklar (5 st)
Bokkapitel (2 st)
Recensioner (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Eric Brandstedt

Postdoc
Praktisk filosofi
Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post eric.brandstedtfil.luse

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30