lu.se

Person

Född 1987. FD i mediehistoria 2016. Forskare och lärare i mediehistoria och Mkv. Jag disputerade 2016 på avhandlingen Storstadens dagbok. Avhandlingen studerar boulevardpressen och mediesystemet i Stockholm under det sena 1800-talet.

Mina forskningsintressen rör bland annat historiska mediala geografier, mediala självbilder, 1800-talspress, intermediala relationer och föreställningar om och relationer mellan centrum och periferi.

Forskning

Om forskningen

Mina forskningsintressen innefattar det sena 1800-talets medielandskap, bland annat i form av vecko- och boulevardpress. I mitt avhandlingsarbete intresserar jag mig hur boulevardpressen relaterar till ett större mediesystem, samt hur storstaden medierades genom detta.

Erik Edoff

Tidigare medarbetare vid Institutionen för kommunikation och medier.

Erik Edoff kan inte längre nås via institutionen/enheten.