lu.se

Erik Strelert

Fram tills i slutet av februari 2008 arbetade jag på medicinska fakulteten både i Lund och i Malmö. I början av april samma år började jag arbeta på teknikgruppen (nu IT-enheten) som supporttekniker.

Innehållsansvarig: Erik Strelert
Sidinnehåll uppdaterat: 2010-04-08

Erik Strelert

Kontaktinformation

Erik Strelert
Supporttekniker
IT-enheten

E-post

Telefon 046–222 32 30

Fax 046–222 32 19

Rum SOL B111

Besöksadress
Helgonabacken 12

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Hämtställe 20

Länk