lu.se

Person

Fram tills i slutet av februari 2008 arbetade jag på medicinska fakulteten både i Lund och i Malmö. I början av april samma år började jag arbeta på teknikgruppen (nu IT-enheten) som supporttekniker.

Erik Strelert

IT-tekniker
IT-enheten, HT

Kontaktinformation

E-post erik.strelertht.luse

Telefon 046–222 32 30

Rum LUX:C233

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Länk