lu.se

Person

Forskning

Om forskningen

Mina huvudsakliga forskningsinriktningar är vetenskaplig utveckling och forskarutbildning. Jag integrerar pedagogiska, filosofiska och psykologiska teorier med fokus på följande problemområden:

 1. Lärande i forskarutbildningen
 2. Kritiskt tänkande i vetenskapen
 3. Kreativitet i vetenskapen
 4. Akademisk identitetsutveckling 

Pågående forskningsprojekt

 1. Excellent lärande i forskarutbildningen i Sverige och Sydafrika. Samarbete mellan Lunds universitet, Linnéuniversitetet, Rhodes University och Stellenbosch University. Period: 2017-2022.
 2. Vetenskaplig utveckling i tvärvetenskapliga forskarskolor. Internt samarbete mellan AHU (Avd. för högskolepedagogisk utveckling) och Centrum för mellanösternstudier vid Lunds universitet. Period: 2012-2017.

Avslutade forskningsprojekt

 1. Forskarutbildningens betydelse i den akademiska karriären. Samarbete mellan Lunds universitet, Göteborgs universitet, Rhodes University och Stellenbosch University. Finansiär: SANORD (Southern African-Nordic Centre). Period: 2014-2016.
 2. Relationen mellan kritiskt och kreativt tänkande i forskarutbildningen. Post doc projekt, Linnéuniversitetet. Period: 2009-2011.
 3. Mentorskap i forskarutbildningen. Finansiär: Lärande Lund, Lunds universitet. Period: 2008-2009.
 4. Kritiskt tänkande i vetenskapen. Avhandlingsprojekt, Lunds universitet. Period: 2002-2007.

Utmärkelser 

Emerald Literati Network Awards for Excellence for the scholarly article: Brodin, E.M. & Frick, B.L. (2011). Conceptualizing and Encouraging Critical Creativity in Doctoral Education. International Journal for Researcher Development, 2(2), 133-151. 

Akademiska nätverk

 1. Koordinator för FonSyd (Forskarutbildningsnätverket Syd)
 2. Medlem i EARLI (European Association for Research on Learning and Instruction)
 3. Medlem i IDERN (International Doctoral Education Research Network) 
 4. Medlem i NFU (Nätverket för forskarhandledarutbildare)
 5. Medlem i LUCK (Lund University Creativity Knowledge)

Extern forskningsanknytning

Utöver mitt arbete på Lunds universitet är jag också tillsvidareförordnad forskare vid Centre for Higher and Adult Education vid Stellenbosch University i Sydafrika. 

 

Publikationer

Böcker (3 st)
Redaktörskap (2 st)
Artiklar (4 st)
Bokkapitel (10 st)
Konferensbidrag (16 st)
Övrigt (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Eva Brodin

Docent, universitetslektor
Högskolepedagogisk utveckling, AHU
Institutionen för utbildningsvetenskap

Kontaktinformation

E-post eva.brodinpsy.luse

Besöksadress Sölvegatan 16, MNO-huset, Lund

Postadress Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 11