lu.se

Person

Fil.mag. i sociologi (2005) och lärarexamen för gymnasiet (2008). Fil.dr i migrationsvetenskap vid Centrum för teologi och religionsvetenskap (2013).

Genom kvalitativa intervjuer med nyanlända elever och fältstudier, undersöks i min avhandlingsstudie den sociala skolsituationen för elever som har invandrat till Sverige under de fyra sista åren i grundskolan eller under gymnasiet. Frågeställningarna i undersökningen handlar i korthet om: de intervjuade elevernas erfarenheter av social interaktion elever emellan; möjligheter och hinder för eleverna att bli inkluderade i sociala gemenskaper i skolan och hur eleverna hanterar eventuella hinder; de intervjuade elevernas sociala positioner i skolan och vad som bestämmer dessa positioner; den religiösa respektive icke-religiösa tillhörighetens betydelse för den sociala interaktionen mellan elever samt de sociala konsekvenserna av skolornas mottagningssystem för nyanlända elever.

Forskning

Eva Skowronski

Tidigare medarbetare vid Centrum för teologi och religionsvetenskap.

Eva Skowronski kan inte längre nås via institutionen/enheten.