lu.se

Person

Forskning

Publikationer

Böcker (2 st)
Redaktörskap (2 st)
Artiklar (7 st)
Bokkapitel (24 st)
Konferensbidrag (3 st)
Recensioner (3 st)

Övriga uppdrag och meriter

Ledamot av International Astronomical Union, Commission 41:history of astronomy

Ledamot av Vetenskapssocieteten, Lund

Gustav Holmberg

Tidigare medarbetare vid Institutionen för kulturvetenskaper.

Gustav Holmberg kan inte längre nås via institutionen/enheten.

Länkar