lu.se

Person

Forskning

Publikationer

Böcker (2 st)
Redaktörskap (2 st)
Artiklar (7 st)
Bokkapitel (24 st)
Konferensbidrag (3 st)
Recensioner (3 st)

Övriga uppdrag och meriter

Ledamot av International Astronomical Union, Commission 41:history of astronomy

Ledamot av Vetenskapssocieteten, Lund

Gustav Holmberg

Forskare
Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post gustav.holmbergkultur.luse

Telefon 046–222 39 65

Rum LUX:C357

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Länkar