lu.se

Person

Jag blev fil.dr vid Stockholms universitet 1985 på en avhandling om förvaltning och samhälle på Island under 1700-talet. 1993 kom jag hit till Lund; professor år 2000. Av hälsoskäl arbetar jag halvtid. Min forskning har framför allt rört det förindustriella samhället, dess politiska kultur, vanliga människors möjligheter att påverka och även vilka identitetsföreställningar som fanns. Det gäller inte bara svensk utan också övrig nordisk historia. Jag har bl.a. skrivit om inflytande och politisk kultur i Sverige i jämförelse med Danmark-Norge under 1700-talet, om lokalt självstyre på 1800-talet, om Kalmarunionens upplösning på 1500-talet och om identiteter i samband med Skånes övergång till Sverige på 1600-talet. Min senaste bok (2010) behandlar den europeiska statsbildningsprocessen från medeltiden till franska revolutionen. Min undervisning har den senaste tiden mest rört tidigmodern europeisk historia, med social- och kulturhistoriska perspektiv, men även platsteori och platsforskning

Forskning

Om forskningen

Just nu är jag inte engagerad i något formellt projekt. Jag har de senaste åren bl.a. skrivit om hur historia behandlas i nordiska dagstidningar under sent 1900- och tidigt 2000-tal och om hur historiesyn och skönlitteratur samspelar (en studie av den samtida receptionen av Halldór Laxness roman Islands klocka). För närvarande arbetar jag med Sveriges förbindelser med andra territoriella/politiska enheter - unioner, erövringar etc - under perioden 1319-1905.

Publikationer

Böcker (10 st)
Redaktörskap (3 st)
Artiklar (12 st)
Bokkapitel (12 st)
Recensioner (14 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (5 st)
Tidningsartiklar (21 st)
Handledning vid Lunds universitet (7 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Harald Gustafsson

Professor
Historia
Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post harald.gustafssonhist.luse

Telefon 046–222 79 66

Rum LUX:A324

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30