lu.se

Isabella Grujoska

Fakultetssekreterare
Kansli HT

Brandsskyddssamordnare
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post isabella.grujoskakansliht.luse

Telefon 046–222 72 35

Rum LUX:B374

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund (fakultetssekreterare)
Box 201, 221 00 Lund (brandsskyddssamordnare)

Internpost hämtställe 30