lu.se

Person

Jag arbetar som universitetslektor i arkeologi och undervisar sten- och bronsåldersmomenten på grundnivå och har även ansvar för institutionens fältarkeologiska kurser. Jag har arbetat drygt 10 år som projektledare och verksamhetschef inom den svenska uppdragsarkeologin och har även haft en postdoc vid Centre for the evolution of cultural diversity (University College London). Innan jag började här i Lund arbetade jag drygt fyra år som universitetslektor i arkeologi vid högskolan på Gotland. Mina forskningsintressen är flintteknologi, teknologiernas sociala aspekter, kulturell evolution.

Forskning

Publikationer

Böcker (1 st)
Redaktörskap (1 st)
Artiklar (9 st)
Bokkapitel (8 st)
Konferensbidrag (1 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Jan Apel

Universitetslektor
Arkeologi
Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post jan.apelark.luse

Telefon 046–222 31 89

Rum LUX:A119

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30