lu.se

Person

Forskning

Publikationer

Böcker (11 st)
Redaktörskap (4 st)
Artiklar (16 st)
Bokkapitel (21 st)
Konferensbidrag (9 st)
Recensioner (3 st)
Tidningsartiklar (6 st)
Övrigt (1 st)
Handledning vid Lunds universitet (2 st)

Jan-Gunnar Sjölin

Professor emeritus
Avdelningen för konsthistoria och visuella studier
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post jan-gunnar.sjolinkultur.luse

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30