lu.se

Person

Forskning

Publikationer

Böcker (11 st)
Redaktörskap (4 st)
Artiklar (8 st)
Bokkapitel (21 st)
Konferensbidrag (9 st)
Recensioner (3 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (8 st)
Tidningsartiklar (6 st)
Övrigt (1 st)
Handledning vid Lunds universitet (2 st)

Jan-Gunnar Sjölin

Tidigare medarbetare vid Institutionen för kulturvetenskaper.

Jan-Gunnar Sjölin kan inte längre nås via institutionen/enheten.