lu.se

Person

Forskning

Publikationer

Böcker (11 st)
Redaktörskap (4 st)
Artiklar (8 st)
Bokkapitel (21 st)
Konferensbidrag (9 st)
Recensioner (3 st)
Tidningsartiklar (14 st)
Övrigt (1 st)
Handledning vid Lunds universitet (2 st)

Jan-Gunnar Sjölin

Tidigare medarbetare vid Institutionen för kulturvetenskaper.

Jan-Gunnar Sjölin kan inte längre nås via institutionen/enheten.