lu.se

Person

Pensionerad universitetslektor i religionspsykologi.

Forskning

Publikationer

Böcker (1 st)
Redaktörskap (1 st)
Artiklar (1 st)
Bokkapitel (10 st)
Konferensbidrag (1 st)
Recensioner (4 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Jan Hermanson

Forskare
Tros- och livsåskådningsvetenskap
Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post jan.hermansonctr.luse

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30