lu.se

Person

Sekreterare i forskarutbildnings-
nämnden och handläggare av alla forskarutbildnings-, doktorand- och disputationsärenden inom området.

Ansvarig för valförrättande inom området.

Forskning

Jesper Olsson

Fakultetskoordinator
Kansli HT

Kontaktinformation

E-post jesper.olssonkansliht.luse

Telefon 046–222 83 15

Rum LUX:B371

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30