lu.se

Person

Som studievägledare på KOM, hoppas jag kunna hjälpa våra studenter med råd och stöd kring alla utbildningsrelaterade frågor som kan tänkas dyka upp både före, efter och under den tid som de läser någon/några av de kurser som ges av institutionen.

Jag är även institutionens kommunikatör med ansvar för vår hemsida, Facebook och Twitter och jag håller i våra praktikkurser (MKV och Retorik).

När jag var barn drömde jag om att bli journalist eller författare, jag har en fil. kand. i MKV, jag har läst en hel del retorik och, på senare tid, har jag upptäckt att mediehistoria är ett oerhört spännande ämne. Med andra ord så trivs jag mycket bra på en institution som omfattar alla dessa områden.

Min dröm, just nu, är att fortsätta lära känna våra nuvarande, och framtida, studenter och att ta en magisterexamen i MKV.

Forskning

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Övriga uppdrag och meriter

Min kandidatuppsats

Jessica Blom-Larsson

Studievägledare, kommunikatör, webbadministratör
Institutionen för kommunikation och medier

Kontaktinformation

E-post jessica.blom-larssonkom.luse

Telefon 046–222 40 51

Rum SOL:A136b

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20