lu.se

Person

Jag disputerade i september 2016 på en avhandling om versform och ikonicitet, med exempeltolkningar av 1900-talslyrik. Sedan dess är jag ansluten forskare.

Forskningsintressen: ikonicitet, metrik, lyrik, kognitiv poetik, semiotik (särskilt i anslutning till C. S. Peirce), metaforteori, metapoesi, intertextualitet, emotionalitet.

Leder tillsammans med Evelina Stenbeck och Alfred Sjödin Poesiseminariet (se kalendariet för aktuell information, eller besök vår blogg: http://poesiseminariet.wordpress.com).

Forskning

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Jimmie Svensson

Forskare
Litteraturvetenskap
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post jimmie.svenssonlitt.luse

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20