lu.se

Person

Forskning

Undervisning

Johan Cato

Universitetslektor
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap
Centrum för teologi och religionsvetenskap

Studierektor
Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post johan.catoctr.luse

Telefon 046–222 43 24

Rum LUX:B225

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30