lu.se

Person

född 1975, 2016 teol. dr i kyrkohistoria, ett tvärvetenskapligt projekt i kyrko- och rättshistoria. I avhandlingen kartläggs och besvaras den historiska bakgrunden till tingspredikan, däri visar jag även på hustavlans funktion och bruk i det sena 1600-talets teokratiska envälde. Likaså kontinuitet och skillnader mellan 1695-1942 års kyrkohandböcker.

Studerat teologi vid Uppsala och Lunds universitet, klassiska språk, filosofi mm.

Från hösten 2016 arbetar jag heltid med ett projekt om Anders Nygren och lundateologin, med inriktning på teologi och sanningsbegrepp insatt i ett övergripande idéhistoriskt sammanhang, i samarbete med Svante Nordin.

Utöver avhandlingen har jag skrivit ett antal artiklar där olika teologihistoriska frågeställningar är ett återkommande ämne.

2003 prästvigd i Svenska kyrkan.

Samarbetade många år med Bengt Hägglund, det har bidragit till min historiska metod och hermeneutisk skolning i kritisk realism, även stor påverkan av J. Pelikan, T. Weinandy och R. Sokolowski.

Forskning

Övriga uppdrag och meriter

Johan Herbertsson

Forskare
Kyrko- och missionsstudier
Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post johan.herbertssonctr.luse

Telefon 046–222 90 24

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30