lu.se

Person

Jag är docent i historia och Pro Futura-forskare vid Lunds universitet och Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS) i Uppsala.

Min forskning är inriktad mot idéer, kultur och politik i Europas moderna historia. Jag ägnar mig särskilt åt kunskapens historia, men även åt biografier, historiografi och samspelet mellan ideologi och samhälle under 1900-talet.

Jag disputerade 2008 på en avhandling om svenska erfarenheter i andra världskrigets efterdyning. För denna belönades jag med Cliopriset och Nils Klim-priset. Hösten 2016 utkom jag med min andra större bok, Humboldts universitet. En grund för den lades när jag var gästforskare vid SCAS, Zentrum für Zeithistorische Forschung i Potsdam och Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte i Berlin.

För närvarande är jag sysselsatt med att utveckla kunskapshistoria som ett nytt fält. Kunskapscirkulation är härvidlag ett viktigt begrepp.

Jag är ordförande i Clioprisets jury, ingår i Tidskriften Respons ledning och skriver regelbundet i SvD.

Forskning

Om forskningen

Jag är docent i historia och Pro Futura-forskare vid Lunds universitet och Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS) i Uppsala.

Min forskning är inriktad mot idéer, kultur och politik i Europas moderna historia, i synnerhet i Sverige och Tyskland. Jag ägnar mig särskilt åt kunskapens och universitetets historia, men även åt biografier, historiografi och samspelet mellan ideologi och samhälle under 1900-talet.

Efter studier och forskning i Uppsala, Göteborg, Sussex, Tübingen och Berlin disputerade jag 2008 i Lund på en avhandling om svenska erfarenheter i andra världskrigets efterdyning. För denna belönades jag bland annat med Cliopriset och Nils Klim-priset. I omarbetat och översatt skick utkom den 2016 som Sweden After Nazism: Politics and Culture in the Wake of the Second World War (Berghahn Books).

År 2016 publicerades min bok Humboldts universitet: Bildning och vetenskap i det moderna Tyskland (Atlantis). En grund för den lades 2013–2014 när jag var gästforskare vid SCAS, Zentrum für Zeithistorische Forschung i Potsdam och Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte i Berlin. Boken översätts nu till engelska och kommer att utges 2018 på Lund University Press/Manchester University Press.

För närvarande är jag sysselsatt med att utveckla kunskapshistoria som ett nytt historievetenskapligt fält. Tillsammans med flera kollegor kombinerar jag teoretiska resonemang och empiriska undersökningar för att skapa förståelse för kunskapens plats i historien. Kunskapscirkulation och kunskapskultur är härvidlag två viktiga begrepp.

 

 

Publikationer

Böcker (3 st)
Redaktörskap (3 st)
Artiklar (13 st)
Bokkapitel (26 st)
Rapporter (3 st)
Recensioner (38 st)
Tidningsartiklar (33 st)
Övrigt (1 st)
Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Johan Östling

Biträdande universitetslektor, stf prefekt
Historia
Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post johan.ostlinghist.luse

Telefon 046–222 79 63

Mobil 070–281 75 75

Rum LUX:A330

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Länk