lu.se

Person

Forskning

Publikationer

Böcker (1 st)
Redaktörskap (2 st)
Artiklar (3 st)
Bokkapitel (5 st)
Förord (1 st)
Konferensbidrag (4 st)
Recensioner (15 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Johan Stenfeldt

Forskare
Historia
Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post johan.stenfeldthist.luse

Telefon 046–222 79 69

Rum LUX:A019

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30