lu.se

Person

Jag disputerade vintern 2016 på avhandlingen Mellan flykt och förändring - Utopiskt platsskapande i 1970-talets alternativa miljö. I avhandlingen analyserar jag den svenska alternativrörelsens platsskapande som en strategi för samhällsförändring och politisk påverkan. Genom återanvända intervjuer och analyser av interna skrifter visar jag hur de alternativa trots fysiskt avstånd var engagerade och aktiva i frågor om samhällets form. Mina resultat visar också på en politisk föreställningsvärld inom dessa rörelser som gick bortom nationalstaten.

Min forskning framförallt rört sig inom fälten miljöhistoria, sociala rörelser och utopiska studier.

Jag har även gjort podradioprogrammet Lite Passé tillsammans med Björn Lundberg och Emma Severinsson. Podden ligger tillgänglig på tidskriften Scandias hemsida http://www.tidskriftenscandia.se/?q=poddradio.

Forskning

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Kristoffer Ekberg

Forskare
Historia
Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post kristoffer.ekberghist.luse

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30