lu.se

Person

född 1953, professor. Disputerade 1987 på avhandlingen Lärling - gesäll - mästare. Hantverk och hantverkare i Malmö 1750-1847. Har en lång och bred erfarenhet som lärare på alla nivåer, men har framförallt undervisat på uppsatskurser och kurser med inriktning på teori och metod. Har tidigare varit studierrektor för forskarutbildningen och är sedan 2010 prefekt vid Historiska institutionen.

Min forskning är främst inriktad på 1700- och 1800-talens samhällsomvandling som den speglas i stadsmiljöer. Jag har forskat om stadshantverkets omvandling under perioden men är också intresserad av olika radikala rörelser under 1800-talet och den tidiga arbetarrörelsens framväxt.

Forskning

Om forskningen

För närvarande håller jag på att färdigställa en bok som behandlar sociala relationer i Malmö 1720-1774. Boken är ett försök att analysera klassiska socialhistoriska frågeställningar utifrån en kulturhistorisk ansats. Jag studerar representationen av den sociala ordningen men är lika intresserad av hur representationer användes för att etablera och upprätthålla relationer och över- och underordning. Särskilt behandlar jag hur man kan använda analytiska begrepp som stånd och klass, och hur Ära kunde användas som ett symboliskt kapital i tidens samhälle. Boken kommer förhoppningsvis att färdiställas under 2014.

Mitt intresse för radikala rörelser under 1800-talet har nyligen avsatt spår i en uppsats om Nils Rudolf Munck af Rosenschiöld och grundandet av tidningen Fäderneslandet i Lund 1852. Här försöker jag urskilja konturerna av en radikal demokratisk tradition i svensk historia, i sin tid betydesefull, men som alltför ofta har hamnat i skuggan av den segrande socialdemokratiska rörelsen.

Min nyfikenhet på äldre radikalism har 2013 resulterat i en en ansökan om ett projekt om republikanism i 1800-talets Sverige (tillsammans med Lena Halldenius, Victor Lundberg och Magnus Olofsson). Vi menar att många av de politiska idéer som brukar betraktas som liberala snarare bör analyseras som en svensk variant av en republikansk idétradition. Vi avser att pröva denna tanke för ungefär perioden 1790 till 1870.

Publikationer

Redaktörskap (3 st)
Artiklar (3 st)
Bokkapitel (13 st)
Konferensbidrag (2 st)
Recensioner (4 st)
Tidningsartiklar (3 st)
Övrigt (2 st)
Handledning vid Lunds universitet (8 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Övriga uppdrag och meriter

Lars Edgren

Professor
Historia
Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post lars.edgrenhist.luse

Telefon 046–222 79 57

Rum LUX:A313

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Länkar