lu.se

Person

Under 2015-2016 deltar jag i forskningsprojketet Knowledge in a Digital World vid Lunds universitet. Mitt delprojekt har arbetsnamnet "No results found” – a discursive policy analysis of the Right to be forgotten act.

Utöver detta är jag lektor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås.

Linnéa Lindsköld

Forskare
Avdelningen för ABM
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post linnea.lindskoldkultur.luse

Telefon 046–222 94 42

Rum LUX:C417

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Länk