lu.se

Person

Fakultetssekreterare, grundutbildningsfrågor.

Forskning

Administrativt

Uppdrag

  • Sekreterare, Grundutbildningsnämnden, Humanistiska och teologiska fakulteterna

Lisa Hetherington

Fakultetssekreterare, skyddsombud
Kansli HT

Kontaktinformation

E-post lisa.hetheringtonkansliht.luse

Telefon 046–222 44 03

Rum LUX:B380

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30