lu.se

Lotta Olsson

Studievägledare
Institutionen för utbildningsvetenskap

Kontaktinformation

E-post lotta.olssonuvet.luse

Telefon
046–222 69 49 (MNO-huset)
042–35 65 39 (Helsingborg)

Rum Lund: MNO:M302b, Helsingborg: C449

Besöksadress
Sölvegatan 16, Lund (MNO-huset)
Universitetsplatsen 2, Helsingborg (Helsingborg)

Postadress Box 882, 251 08 Helsingborg

Internpost hämtställe 11