lu.se

Person

Är ansvarig för:
– frågor rörande studieinformation, marknadsföring och trycksaksproduktion
– HT:s utbildningskatalog

Arbetar 50% med HT:s skriftserier.

Administrativt

Uppdrag

  • Ledamot, Fakultetsstyrelsen, Humanistiska och teologiska fakulteterna

Louice Cardell Hepp

Kommunikatör
Kansli HT

Kontaktinformation

E-post louice.cardell_heppkansliht.luse

Telefon 046–222 32 42

Rum LUX:B381

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30