lu.se

Lu Yi Nilsson

Handläggare
Internationella kontoret, HT
Kansli HT

Internationell sekreterare
Kansli HT

Kontaktinformation

E-post lu_yi.nilssonht.luse

Telefon 046–222 34 24

Besöksadress
SOL, Helgonabacken 12: A141-143, Lund (handläggare)
Helgonavägen 3, Lund (Internationell sekreterare)

Postadress
Box 201, 221 00 Lund (handläggare)
Box 192, 221 00 Lund (Internationell sekreterare)

Internpost hämtställe
20 (handläggare)
30 (Internationell sekreterare)