lu.se

Person

Magnus Andersson

Universitetslektor
Medie- och kommunikationsvetenskap
Institutionen för kommunikation och medier

Studierektor för FU
Institutionen för kommunikation och medier

Kontaktinformation

E-post magnus.anderssonkom.luse

Telefon 046–222 34 82

Rum SOL:A208

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20