lu.se

Person

Jag disputerade år 2008 och är sedan dess verksam som forskare och lärare vid institutionen. Min forskning har en kulturhistorisk inriktning och kretsar kring uppror, kravaller, smuggling och politiska radikalism, främst under 1800-talet.

Forskning

Publikationer

Böcker (1 st)
Redaktörskap (5 st)
Artiklar (3 st)
Bokkapitel (6 st)
Recensioner (7 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (17 st)

Magnus Olofsson

Forskare
Historia
Historiska institutionen

Kontaktinformation

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30