lu.se

Person

Forskning

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Magnus Wikdahl

Universitetslektor
Avdelningen för etnologi
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post magnus.wikdahlkultur.luse

Telefon 046–222 75 64

Rum LUX:C419

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30