lu.se

Marcus Lecaros

Arbetar för IT-enheten vid de humanistiska och teologiska fakulteterna (med placering på CTR). Mina arbetsuppgifter gäller huvudsakligen inköp, bild och layout, webb samt support.

Är teolog men har även studerat psykologi. Gör för närvarande paus i min forskarutbildning (religionspsykologi).


Forskning

Innehållsansvarig: Marcus Lecaros
Sidinnehåll uppdaterat: 2014-03-31

Marcus Lecaros

Kontaktinformation

Marcus Lecaros
IT-ansvarig
IT-enheten

E-post

Telefon 046–222 90 32

Fax 046–222 32 19

Rum 335a

Besöksadress
Helgonabacken 12

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Hämtställe 20

Länkar