lu.se

Person

Utbildningsbakgrund

* Pedagogik (Fil. kand.)
* Lingvistik
* Kognitionsvetenskap (Fil. Dr.)

Forskning

Om forskningen

My main research interests are how university teachers express their pedagogical competence, and how the notion of scholarship of teaching and learning can be introduced to university teachers as a means of developing their practice.

Publikationer

Böcker (1 st)
Artiklar (1 st)
Bokkapitel (3 st)
Konferensbidrag (18 st)
Övrigt (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Övriga uppdrag och meriter

Lektor och pedagogisk utvecklare vid Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling.

Maria Larsson

Universitetslektor
Högskolepedagogisk utveckling, AHU
Institutionen för utbildningsvetenskap

Kontaktinformation

E-post maria.larssonahu.luse

Besöksadress Sölvegatan 16, MNO-huset, Lund

Postadress Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 11