lu.se

Person

Forskning

Om forskningen

Mitt intresse inom forskning rör sig främst kring bruket av metaforer i grekiska sångtexter. I min avhandling skrev jag om metaforer för känslouttryck i den grekiska musikgenren rebétiko. Mitt pågående samarbetsprojekt syftar till att undersöka protestsånger från två språkområden, det grekiska och det spanska, och receptionen av dem, framför allt i Sverige men också i respektive länder, d v s receptionen av grekiskspråkiga protestsånger i Spanien och Latinamerika och av spanskspråkiga i Grekland och Cypern. Vi vill undersöka texterna i protestsångerna med fokus på metaforiken.

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Administrativt

Uppdrag

  • Biträdande prefekt för Språk- och litteraturcentrum
  • Ledamot, Styrelsen, Språk- och litteraturcentrum
  • Ledamot, Arbetsutskottet, Språk- och litteraturcentrum
  • Ledamot, Ledningsgruppen, Språk- och litteraturcentrum

Övriga uppdrag och meriter

Studierektor för spanska, latin, grekiska och nygrekiska.

Marianna Smaragdi

Universitetslektor
Grekiska (nygrekiska)
Språk- och litteraturcentrum

Biträdande prefekt
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post marianna.smaragdiklass.luse

Telefon 046–222 83 75

Rum SOL:A413

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20