lu.se

Person

född 1972, fil. mag. i medeltidsarkeologi, doktorand i historisk arkeologi.

Efter studier i Lund har jag arbetat inom uppdragsarkeologin och kulturmiljöområdet. Sedan 2002 har jag varit verksam som arkeolog vid Kulturen i Lund. År 2010 började jag som forskarstuderande vid Lunds universitet.
Mitt avhandlingsarbete handlar om altare och reliker i medeltidens kyrkor med inriktning på förhållandena i Norden och Lunds stift.
Förutom området medeltida kyrkor har jag bland annat intresserat mig för agrarhistoria och senmedeltidens skatter, avgifter och förvaltning.

Forskning

Om forskningen

Aktuell och kommande forskning:
- Publicering och analys av Helsingborgs läns jordebok ca 1530.
- Medeltida agrar ekonomi i Lunds kommun(i kommande bok om Lunds kommuns historia)
- Medeltida agrara ekonomi och ortnamn (artikel i kommande bok efter symposiet "Landskaparna" i Växjö 2009)
- Dalby klosters patronatskyrkor och själavård (bidrag till konferens i Dalby 24-27 april)

Publikationer

Böcker (2 st)
Artiklar (3 st)
Bokkapitel (3 st)
Rapporter (2 st)
Tidningsartiklar (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Mattias Karlsson

Forskare
Historisk arkeologi
Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post mattias.karlssonark.luse

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30